Spela

Banskötselpolicy (2018)

HÄR kan du läsa vårt "Måldokument för GolfStars golfbaneskötsel" vilket redovisar den standard vi avser att hålla på GolfStars banor under golfens huvudsäsong.

En golfupplevelse på internationell nivå!!!

Mycket spelvänlig bana som är rolig för kortslående men likaväl för långtslående elitspelare som spelar från svart tee.

DRAMATISK LAYOUT
En svår bana för proffsen, samtidigt ganska lättspelad till vardags. Sveriges mest genomtänkta greenområden ger enorm variation av svårighetsgrad och strategi.

PERFEKT KONDITION
Sandturf på fairway och greener byggda enligt USGA-metoden.

SKÖN SPELGLÄDJE
Breda spelytor innebär minimalt letande efter bollen. Mycket få fairwaybunkrar har överhäng.

SNABBT SPEL
Korta avstånd mellan green och nästa tee. Extremt lättletade ruffar. En tydlig strategi för snabbt spel tillämpas utan att för den skull upplevas som stress.