24-04-2017

Banarbete

Nu har vi börjat arbetet med att renovera gula tees. 
På hål 3, 8, 12 & 13 är det provisoriska utslagsplatser.
Banarbete

« Tillbaka