Gillar du att tävla?

TÄVLINGSANSVARIG

Olle Lindahl

Telefon
+46 (0)70 942 26 17
Epost
olle.lindahl@golfstar.se

ANMÄLNING
Anmälningar kan göras på terminal i klubbhuset, på “Min Golf” på golf.se eller till receptionen på plats. Gästspelare skall uppge klubbtillhörighet. Anmälningstiden utgår kl. 17.00 fyra dagar före tävlingsdag om inget annat anges. Efteranmälan kan godtas i mån av plats. Startlistor finns under “Min Golf” på golf.se samt på anslagstavla i klubbhuset senast kl. 12.00 dagen före tävling.

HANDICAP
Det är spelarnas skyldighet att aktuellt exakt hcp finns registrerad i Golfförbundets gemensamma databas. Du kan ändra din hcp med hjälp av terminalen i klubbhuset eller under “Min Golf” på golf.se eller med hjälp av kansliet. Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt.

REGLER
SGF:s generella tävlingsregler gäller vid tävling.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång.

Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång måste anmälningsavgift erläggas för tävlingen. Efter anmälningstidens utgång skall spelare påvisa godtagbart skäl för att undvika påföljd. Tävlingsledningen beslutar i förekommande fall om spelare skall befrias från anmälningsavgiften t.ex. vid sjukdom.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling skall rapporteras till tävlingskommitén. Dubbel anmälningsavgift utgår alltid som påföljd. Spelaren riskerar ytterligare påföljd.

TÄVLINGSKOMMITTÉ
Tävlingskommittéen på klubben hjälper till vid klubbtävlingar. Vill du vara aktiv i kommittén, kontakta receptionen på 08-591 422 26.